Lịch học dành cho sinh viên khóa 55

Lịch học đầu năm dành cho sinh viên khóa 55
.

Xem lịch học, Sinh viên vui lòng đăng nhập vào trang QLGD: http://qlgd.huaf.edu.vn


Danh sách sinh viên có mã sinh viên tải tại link sau:

Link Danh sách sinh viên


Clip hướng dẫn học trực tuyến dành cho sinh viên năm nhất:

https://www.youtube.com/watch?v=KkV26flwqJc

BẢNG GIỜ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

.