Lịch nhận bằng tốt nghiệp năm học 2013-2014

Dành cho các sinh viên có quyết định tốt nghiệp vào ngày 27/06/2014
Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp năm học 2013-2014 như sau:
Thời gian nhận bằng: 08h ngày 25/08/2014
Địa điểm: Phòng họp số 2 (sau dãy hành chính)