Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Ngọc Truyền

Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế


Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Truyền.

Ngành: Phát triển nông thôn

Đề tài: Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trương Văn Tuyển - Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân - Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.

Tác giả bài viết: DVT