Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (tiếp)

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh:

1. Nghiên cứu sinh Phanthavong Vongsamphanh.

Ngành Chăn nuôi.

Đề tài: Cassava by-product as potential feed source for yellow cattle in Lao PDR”.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Đinh Văn Dũng

Thời gian: 8h00 ngày 6 tháng 5 năm 2021.  
       
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế - số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------


2. Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Mai.

Ngành Chăn nuôi.

Đề tài: Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 được phối với các dòng đực GF337, GF280, GF399 và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại miền Trung”.

Người hướng dẫn 1: GS.TS. Lê Đình Phùng

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

Thời gian: 8h00 ngày 7 tháng 5 năm 2021.  
       
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế - số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.


Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.

Tác giả bài viết: DVT