Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Thành Nhân

Nghiên cứu bón phân Kali và Lưu huỳnh cho cây Lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định


Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Thành Nhân
 
Ngành: Khoa học cây trồng
     
 
Đề tài: Nghiên cứu bón phân Kali và Lưu huỳnh cho cây Lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định

Người hướng dẫn 1: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hoà - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.


Người hướng dẫn 2: TS. Hoàng Minh Tâm - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

Thời gian: 8h00 ngày 4 tháng 6 năm 2021.
 
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
 
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.

Tác giả bài viết: DVT