Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Mai

Khả năng sinh sản của lợn nái GF24 phối với các dòng đực GF (337, 280, 399) và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại miền Trung


Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Mai
 
Ngành: Chăn nuôi
     
 
Đề tài: Khả năng sinh sản của lợn nái GF24 phối với các dòng đực GF (337, 280, 399) và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại miền Trung

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Đình Phùng - Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả - Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 9 năm 2020.
 
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
 
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.

Tác giả bài viết: DVT