Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021

Theo thông báo số 112/TB-ĐHNL ngày 27/5/2021 của Trường Đại học Nông Lâm Huế.
.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã chuyển sang hình thức trực tuyến cho đến hết học kỳ. Nhà trường đã có thông báo số 112/TB-ĐHNL ngày 27/5/2021(Xem đính kèm bên dưới).
Căn cứ vào thông báo này, Phòng ĐT&CTSV đã tổng hợp danh sách học phần hoãn thi và chuyển đổi hình thức thi (Vấn đáp online hoặc Tiểu luận, bài thu hoạch, chuyên đề) ở file Excel đính kèm.

Tải file thông báo  số 112/TB-ĐHNL ngày 27/5/2021 tại đây.


Tải file Excel tổng hợp hoãn thi, đổi hình thức thi tại đây.


.