Thông tin luận án NCS Bùi Văn Lợi, chuyên ngành Chăn nuôi

Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế
Tên đề tài: "Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế".

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 62620105

Người hướng dẫn khoa học:   
  
1. GS.TS. Lê Đức Ngoan - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
 

Những đóng góp mới của luận án:
 

1. Kết quả nghiên cứu bước đầu xác định sự thích ứng của cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế thông qua các chỉ tiêu sinh lý, thu nhận thức ăn, sinh trưởng và sinh sản. 
2. Xác định được quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm với tần số hô hấp, hàm lượng hemoglobin và lượng thức ăn thu nhận của cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế. 
3. Từ đó, luận án đã đóng góp thêm tư liệu về các chỉ tiêu sinh lý, sinh trưởng, sinh sản của cừu Phan Rang nuôi ở các vùng miền khác nhau trong cả nước. Tải file tại đây ./.

Tác giả bài viết: DVT