Thông tin luận án NCS Nguyễn Trọng Tùng, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Nghiên cứu khả năng phát triển một số giống lúa lai triển vọng và biện pháp kỹ thuật thâm canh tại tỉnh Phú Yên
Đề tài: Nghiên cứu khả năng phát triển một số giống lúa lai triển vọng và biện pháp kỹ thuật thâm canh tại tỉnh Phú Yên
 

Chuyên ngành: Kỹ thuật trồng trọt
 

Thời gian : 8h00 ngày 26 tháng 2 năm 2011
 

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi, Huế.


Tác giả bài viết: DVT