Thông báo điều chỉnh lịch thi liên thông và văn bằng 2

Về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018

Tác giả bài viết: NXC